Детска градина №3 “Чайка“

Добрич, “Александър Пушкин “№9

Вид институция: Детска градина

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон(и): 0896036601

Основна информация

Лого и мото

Ученето при нас е забавление!

Мисия

Да поставим основите в личностното развитие на бъдещите граждани на Европа, съхранили своята национална, културна и родова идентичност. Да възпитаваме хора на бъдещето: знаещи, можещи, с високо самочувствие, основано на получени знания и умения, изпълнени с оптимизъм и вяра в собствените сили, с критично мислене и творчески нагласи, притежаващи богатство от широки интереси, знания, умения, компетенции, умеещи да взаимодействат с околните.

Визия

Утвърждаване на детска градина №3 "Чайка" като желано и любимо място за децата, осигуряващо им равен шанс и качествено образование, чрез съчетаване на добрите традиции и модернизация на процесите. Утвърждаване детската градина, като среда за културна и възпитателно - образователна работа, център за творчество и сътрудничество между деца, родители и ученици.

История

ДГ "Чайка"-Балчик е целодневна детска градина с общинско финансиране.

Тя се намира в град-Балчик. Открита е на 8 декември 1980 година. Помещава се от една сграда на  ул."Пушкин" № 9. Сградите са съобразени с всички санитарно-хигиенни изисквания и условия за правилно отглеждане и възпитание на децата, за провеждане на качествен и пълноценен педагогически процес. Към момента ДГ„Чайка” функционира с 6 групи, с капацитет 120 деца.

Екипът, който се грижи за децата се състои от професионалисти, с необходимото образование и квалификация за дейността. Това са хора, които много обичат децата и с голяма отговорност и любов, са отдадени на професията си.

Детската градина предлага допълнителни педагогически услуги, в които децата се включват по желание на родителите. Всички допълнителни дейности се провеждат всяка седмица, а именно: английски език, модерен балет, народни танци, хорово пеене.

Материална база

Сграден фонд, специално проектиран и построен за детска градина - 5 спални, 5 занимални, музикален кабинет, кабинет на директор, на медицинско лице, домакин, логопед и псохолог, дворни площадки, физкултурен салон, кухня, пералня.

Контакти

Телефони: 0896036601

E-mail адрес: [javascript protected email address]

ул. "Пушкин" №9, Балчик 

директор: Миглена Александрова

Екип и персонал

Управление

Име Длъжност URL
Миглена Александрова Николова Директор

Педагогически специалисти

Име Длъжност URL
Живка Анещева Предучилищно образовние - Старши учител в детска градина
Тодорка Янева Предучилищно образовние - Старши учител в детска градина
Веселина Димитрова Предучилищно образовние - Старши учител в детска градина
Силвия Николова Предучилищно образовние - Старши учител в детска градина
Светлана Михайлова Предучилищно образовние - Старши учител в детска градина
Силвия Алексиева Предучилищно образовние - Старши учител в детска градина
Теодора Атанасова Предучилищно образовние - Старши учител в детска градина
Женя Генчева Предучилищно образовние - Учител в детска градина
Валя Иванова Предучилищно образовние - Учител в детска градина
Мария Кръстева Предучилищно образовние - Учител в детска градина
Мария Симеонова Предучилищно образовние - Учител в детска градина
Мутлу Бахарова Предучилищно образовние - Учител в детска градина

Непедагогически специалисти

Име Длъжност URL Описание
Руслана Ташева Мед. Сестра
Марийка Дачева Помощник-възпитател
Стефка Димитрова Помощник-възпитател
Икнур Захариева Помощник-възпитател
Ивелина Андреева Помощник-възпитател
Гинка Николова Помощник-възпитател
Нели Радковска Помощник-възпитател
Мария Авджиева Домакин
Маргарита Петрова Помощник-възпитател
Любомир Панайотов Работник по поддръжката
Станимир Велев Работник по поддръжката

Дейности в институцията

Деца и групи

В детската градина се приемат деца на възраст от 2 до 7 годишна възраст, по желание на родителите, като групите се оформят според правилата за прием в Община гр. Балчик. Не се допуска подбор по пол, етническа, религиозна и социална принадлежност или по друг диференциран признак. Зачитат се Конвенцията за правата на детето, Законът за закрила на детето и Конституцията на Република България.

Група Година Описание
Четвърта подготвителна група (ПГ-6г.) 2022

IV гр. "Делфинчета" - Делфинчета игриви, весели, щастливи. Учим, пеем и мечтаем, с приятели добри играем!

Трета подготвителна група (ПГ-5г.) 2022

III гр. "Звездички" 

Деца сме щастливи, с грейнали очички! В грдаината ни весела, наричат ни звездички!

Втора група 2022

II гр. "Мечета" -

Чуйте всички, таз година

вече тръгвам на градина.

Мама даде ми задача,

обещах ѝ да не плача

и да слушам много там.

Вътре ще остана сам.

Но съвсем не е така, 

че е пълно с деца.

Най - приятно е да знам,

че приятел имам там.

Много бързо тук се свиква, 

щом посрещат те с усмивка!

Първа група 2022

I гр. "Слънчица" - Тичат весели деца със усмивка на лица. Слънце ги огрява и ги разкрасява. Махат на градчето, викат на морето. Искат все да виждат слънцето в небето.

Първа група 2022

I гр. "Бонбони" - Веднъж в Балчик завалели бонбони. Падали като големи зърна град, но били с различни цветове, зелени, розови, виолетови, сини. Едно дете налапало зелено зърно ей тъй за опит и открило, че ухае на мента. Друго дете червено зърно - то миришело на ягода.

Бонбони! Бонбони!

Първа група 2022

I гр. "Рибки" -

С песни, радост и игри

времето за нас лети във въртележка от мечти,

Учебни програми

ДГ работи по Програмна система "Моите приказни пътечки" на издателство "Клетт България".

Учебна година Група / Клас Предмет / образоватекно направление Издателство Неименование на програмата
2022 Четвърта подготвителна група (ПГ-6г.) Български език, Математика, Околен свят, Изобразително изкуство, Конструиране и технологии, Физическа култура, Музика Клет България Моите приказни пътечки
2022 Трета подготвителна група (ПГ-5г.) Български език, Математика, Околен свят, Изобразително изкуство, Конструиране и технологии, Физическа култура, Музика Клет България Моите приказни пътечки
2022 Втора група Български език, Математика, Околен свят, Изобразително изкуство, Конструиране и технологии, Физическа култура, Музика Клет България Моите приказни пътечки
2022 Първа група Български език, Математика, Околен свят, Изобразително изкуство, Конструиране и технологии, Физическа култура, Музика Клет България Моите приказни пътечки
2022 Първа група Български език, Математика, Околен свят, Изобразително изкуство, Конструиране и технологии, Физическа култура, Музика Клет България Моите приказни пътечки
2022 Първа група Български език, Математика, Околен свят, Изобразително изкуство, Конструиране и технологии, Физическа култура, Музика Клет България Моите приказни пътечки

Допълнителни дейности

Обогатяване на културното общуване на децата, чрез осигуряване на повече допълнителни дейности в ДГ.

Наименование на дейността Имена на преподавател Резюме на преподавател Описание на дейносста График
Английски език Камелия Панайотова
Народни танци Цветелина Илиева

Комисии и работни групи

В ДГ са сформирани комисии за подпомагане дейността на ДГ.

Наименование Вид Членове Функция
За организация на вътрешно - институционалната квалификация Комисия

Председател: Ж. Анещева

Членове: Ж. Генчева

               М. Кръстева

За разработване на критерии и показатели за диференцирано заплащане и извършване на оценяването. Комисия

Председател: Ж. Анещева

Членове: Т. Янева

               Св. Михайлова

Етична комисия Комисия

Председател: Ж. Генчева

Членове: Т. Атанасова

               Г. Николова

Координационен съвет за противодействие на тормоз Комисия

Председател: С. Алексиева

Членове: В. Иванова

               Т. Атанасова

Комисия за Приобщаващо образование Комисия

Председател: Св. Михайлова

Членове: В. Димитрова

               М. Бахарова

Организация на празници и тържества Комисия

Председател: Ж. Генчева

Членове:  Св. Михайлова

                В. Иванова

                С. Алексиева

                Т. Янева

                В. Димитрова

                М. Бахарова

За естетизация на детското заведение Комисия

Председател: В. Димитрова

Членове: С. Николова

               Св. Михайлова

               М. Бахарова

 

Група по поддръжка на Сайта на ДГ, оформление Фейсбук - страницата на ДГ Работна група

Председател: М. Кръстева

Членове: М. Симеонова

               В. Иванова

Комисия за работа с родителите и връзки с обществеността Комисия

Председател: С. Алексиева

Членове: В. Иванова

               Т. Атанасова

               Ж. Генчева

Комисия по БДП Комисия

Председател: С. Николова

Членове: Т. Янева

               М. Бахарова

Комисия по поддръжка на МБ Комисия

Председател: Т. Янева

Членове: М. Кръстева

               М. Симеонова

               Т. Атанасова

Комисия по ЗБУТ Комисия

Председател: В. Димитрова

Членове: С. Алексиева

               С. Димитрова

Комисия за защита при БАК Комисия

Председател: М. Симеонова

Членове: С. Алексиева

               М. Кръстева

Комисия за дарения Комисия

Председател: М. Симеонова

Членове: Св. Михайлова

               Ж. Генчева

Комисия по проектни дейности Комисия

Председател: Св. Михайлова

Членове: Т. Янева

               Т. Атанасова

Секретар на педагогически съвети Секретар

Отг.: М. Кръстева

Секретар на педагогически заседания Секретар на педагогически заседания

Отг.: Т. Янева

Секретар за водене на летописната книга Секретар за водене на летописната книга

Отг.: В. Димитрова

Секретар на Квалификационните форми Секретар на Квалификационните форми

Отг.: В. Иванова

Проекти и програми

Проекти

Наименование Период на провеждане Участие като Организатор Описание
Проект BG05M2OP001-2.010-001 "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти" -

Финансиран от оперативна програма "Наука и образование за интилигентен растеж" 2014-2020,

съфинансиран от Европейския съюз , чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Проект BG05M2OP001-3.005-0004 Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" -

Финансира от Оперативна програма "Наука и образоивание за интилигентен растеж" , съфинансирано от Европейския съюз ,чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Проект по програма "Успяваме заедно" -

Модул 1 "Хубаво е в детската градина"

Проект по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.018 -

"Подкрепа за приобщаващо образование " , Оперативна програма "Наука и образование за интилигентен растеж" 2014-2020

Проект за предоставяне на средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта -

Галерия