Модули на електронното портфолио на институцията

Основна информация

Основна информация

 • Лого и мото
 • Патрон и хинм
 • Мисия и визия
 • Стратегия
 • История
 • Материална база
 • Контакти
Дейности в институцията

Дейности в институцията

 • Деца и групи
 • Ученици и класове
 • Учебни програми
 • Паралелки / Специалности
 • Извънкласни дейности
 • Допълнителни дейности
 • Комисии и работни групи
Награди, постижения и успехи

Награди, постижения и успехи

 • Състезания
 • Олимпиади
 • Конкурси
Екип и персонал

Екип и персонал

 • Управление
 • Педагогичски специалисти
 • Непедагогичски специалисти
Цели и задачи

Цели и задачи

 • Поставени цели
 • Задачи и действия
Проекти и програми

Проекти и програми

 • Проекти
 • Програми
Събития и мероприятия

Събития и мероприятия

 • Събития в институцията
 • Празници и традиции
 • Екскурзии и зелени училища
Галерия

Галерия

 • Изображения
 • Албуми
 • Видеа

Предимства и ползи на електронното портфолио на институцията

Електронното портфолио на институцията
 • Покриване на всички изисквания на Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за портфолио на институцията
 • Предоставя пълната информацията, която е необходима при атестиране
 • Индивидуален панел за управление защитен чрез парола
 • Без нужда от специални умения или допълнителен софтуер
 • Контрол на публичен достъп до портфолиото чрез индивидуален код
 • Добавяне и корекция на информацията в реално време
 • Сигурно съхранение на всички приложени документи към портфолиото
 • Възможност за експорт към хартиен носител - PDF формат
 • Бърза връзка между портфолио на институция с портфолиата на всеки преподавател
Електронното портфолио на институцията

Регистрация

Регистрирайте се в електронното портфолио на институцията.
Попълнете формата за регистрация, отнема 2 минути.
Не се колебайте, станете част от най-голямото електронно портфолио в България.