Професионална гимназия по селско стопанство

град Нова Загора, област Сливен, ул. "Цар Освободител " 67

Вид институция: Училище

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон(и): 045762757 GSM 0885110555

Основна информация

Лого и мото

Традиции, новаторство, професионализъм

Мисия

Стратегия

История

   

  

 

 

 

 

 

Материална база

 

Партньори

Наименование URL Описание
ЕТ "Диян Танев - Агроплод" Нова Загора
ЗП "Мария Георгиева Иванова" с. Любенова махала
"Едоардо Миролио" ЕООД с . Еленово
ППК с.Кортен
Хотел "Триумф - Пигип ООД" гр. Нова Загора
"Палиррия -България" ЕАД
ЕТ "Чорбаджийски - Димо Димов" с. Стоил войвода
"Агростил 2000" ЕООД с. Ссоил войвода
ЕТ "Кохортис- Милк" с.Кортен
Аграрен университет гр. Пловдив

Контакти

Телефони: 045762757 GSM 0885110555

E-mail адрес: [javascript protected email address]

8900 гр.Нова Загора

ул. "Цар Освободител" № 67

Цели и задачи

Поставени цели

Наименование Приоритет Срок на изпълнение
Създаване на подходяща учебна среда и подготовка на средни специалисти, с квалификация по дадена професия, конкурентоспособни на пазара на труда Висок Юни 2022 г.
Осигуряване на високо качество на професионалното образование. Висок Юли 2022 г.
Придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация и активен граждански живот. Висок Юни 2022 г.

Задачи и действия

Наименование Описание Вид Действия за постигане
Непрекъснато надграждане на знания, умения и компетенции у всички ученици и насърчаване развитието на способностите м, в процеса на обучение и възпитание. Откриване на заложбите и способностите на всеки ученик, чрез урочни и извънкласни дейности и насърчаване на развитието му, за успешна професионална реализация през целия живот. Изпълнена

-Кариерно ориентиране, чрез информиране и консултиране на учениците, с цел осъществяване на връзка между училището и пазара на труда;

-Участие в училищни, общински, областни и национални конкурси и състезания , което осигурява възможности за придобиване на нови знания, умения и компетентности;

-Участие в проекти , по програма "Учене през целия живот", което осигурява възможности за придобиване на нови знания, умения и компетенции.

Екип и персонал

Управление

Име Длъжност URL
Лиляна Станева Стоянова Директор
Цветанка Андреева Стефанова Зам. директор АСД
Йовелина Динева Тодорова Зам. директор

Педагогически специалисти

Ucoe ye rp.epe jfld

Име Длъжност URL
Силвия Цанкова Желязкова Училищо образование - Учител
Мария Христова Митева Училищо образование - Старши учител
Петя Иванова Кунчева Училищо образование - Учител
Дамян Стоянов Колев Училищо образование - Старши учител
Милена Желязкова Томева Училищо образование - Старши учител
Елена Тончева Тончева - Абова Училищо образование - Старши учител
Милица Петрова Герджикова Училищо образование - Учител
Галина Щилиянова Петрова Училищо образование - Старши учител
инж. Иван Тодоров Пеев Училищо образование - Старши учител
Пенка Стоянова Пеева Училищо образование - Старши учител https://bit.ly/3rsiZI7
Виктория Венелинова Николова Училищо образование - Старши учител
Павлина Василева Стоянова Училищо образование - Старши учител
Катя Ганева Неделчева Училищо образование - Старши учител
Ирена Пенева Петкова Училищо образование - Старши учител
Младен Русев Кинчев Училищо образование - Старши учител
Преслав Адрианов Павлев Училищо образование - Учител
Георги Величков Стефанов Училищо образование - Учител
Радост Генчева Колева Училищо образование - Старши учител
Милена Русева Жеркова Училищо образование - Старши учител
инж. Радостин Колев Минчев Училищо образование - Старши учител
инж. Тодорка Николова Златева Училищо образование - Старши учител
инж. Илко Петров Драгиев Училищо образование - Старши учител
Емилия Стоева Петрова Училищо образование - Старши учител
Тоня Петрова Димитрова Училищо образование - Учител
инж. Зара Райкова Герджикова Училищо образование - Учител
инж. Живко Иванов Демирев Училищо образование - Учител
Галин Георгиев Костадинов Училищо образование - Учител
Георги Иванов Халков Училищо образование - Учител
Еньо Димитров Енев Училищо образование - Учител

Непедагогически специалисти

Име Длъжност URL Описание
Жана Иринкова Иванова Счетоводител
Райна Иванова Маринова Касиер
Мариела Стефанова Станкова Затс
Иванка Колева Димова Мед. Сестра
Росен Митев Росенов Образователен медиатор
Живко Минчев Йорданов Охрана

Дейности в институцията

Комисии и работни групи

Наименование Вид Членове Функция
Методически съвет Работна група

Председател:

Павлина Василева

Членове:

Виктория Николова - Председател МО на учителите по общообразователни дисциплини

Емилия Петрова - Председател МО на учителите по професионални дисциплини

Катя Неделчева - Председател на МО на класните ръководители

Методично обединение на класните ръководители Работна група

Председател:

Катя Неделчева

Членове:

Петя Кунчева

инж. Илко Драгиев

инж. Зара Герджикова

Младен Кинчев

Милена Жеркова

Галина Петрова

инж. Георги Халков

Виктория Николова

инж. Радостин Минчев

Емилия Петрова

Милена Томева

Милица Герджикова

инж. Тодорка Златева

Тоня Димитрова

Ирена Петкова

инж. Живко Демирев

Катя Неделчева

Мария Митева

Преслав Павлев

Павлина Василева

 

Методично обединение на учителите по общообразователни предмети Работна група

Председател:

Виктория Николова

Членове:

Йовелина Тодорова - ЗДУД

Силвия Желязкова

Мария Митева

Петя Кунчева

Дамян Колев

Милена Томева

Елена Тончева - Абова

Милица Герджикова

Пенка Пеева

инж. Иван Пеев

Павлина Василева

Катя Неделчева

Ирена Петкова

Младен Кинчев

Преслав Павлев

Георги Стефанов

Галина Петрова

 

Методично обединение на учителите по професионална подготовка Работна група

Председател:

Емилия Петрова

Членове:

Лиляна Стоянова - Директор

Цветанка Стефанова - ЗДАСД

Радост Колева

Милена Жеркова

инж. Радостин Минчев

инж. Тодорка Златева

инж. Илко Драгиев

Тоня Димитрова

инж. Зара Герджикова

инж. Живко Демирев

Галин Костадинов

Георги Халков

Еньо Енев

 

Комисия за извънкласна дейност Работна група

Председател: Петя Кунчева

 

Комисия по рекламната дейност Работна група

Председател: Милена Томева

Комисия по спортни дейности Работна група

Председател: Преслав Павлев

Ученически съвет Работна група

Председател: Милица Герджикова

Награди, постижения и успехи

Състезания

Наименование Вид Период на провеждане Място Учебна година Резултат (класиране)
Европейска седмица на професионалните умения – провежда се от ноември, 2017 г. Ученическо - ПГСС 2022

Национално състезание "Млад фермер" - ежегодно Ученическо - Според графика на МОН 2022
  • Второ място на регионален кръг за Южна България през 2017г. в гр.Чепеларе
  • Второ място на регионален кръг за Южна България през 2019г. в гр.Карнобат
  • Медали и грамоти от 10-то юбилейно състезание през 2019г. в гр.Добрич / отборът е сред 10-те най-добри в страната/
  • Награда от регионалния кръг за Южна България през 2021г. в Свиленград / ІІ място в диспиплината "Разпознаване на фуражи"/
ХІV национален преглед на туристическите умения и сръчности - 2016г. Спортно - язовир Корпинка 2022
  • Второ и трето място отборно.

Конкурси

Наименование Дата Резултат (класиране)
Национален конкурс "Земята- позната и непозната" - 2014 г.

Първо място за Габриела Стоянова и Иван Маринов

Международен екологичен форум "Сребърна 2014"

Трето място за Таня Славова и Енчо Кавалджиев - ученици от 11 а клас

Национален конкурс "Куба - далечна и близка" - 2014г.

Първо място за Габриела Стоянова - ученичка от 9 а клас

Международен конкурс "Аз обичам Черно море" - 2015 г.

Трето място за Мария Александрова - ученичка от 9 а клас

Международен конкурс, посветен на 142- годишнината от смъртта на Васил Левски - 2015г.

Първо място за Мария Александрова - ученичка от 9 а клас

Литературно-художествен конкурс, посветен на Стоил войвода - 2016г-

Второ място за Иван Райков и Иван Дорев - ученици от 9 а клас

Национален конкурс " С любов към науката" - 2017г.

Второ място за Иван Райков - ученик от 10 а клас . Конкурсът се организира от фондария "Вигория", със съдействието на национален политехнически музий София. Ученикът се класира на второ място с презентацията "Георги Наджаков - един забележителен учен и откривател".

Национален конкурс "Мария Склодовска Кюри - 150 години от рождението й" - 2018г.

Първо място на Кристина Петрова, ученичка от 10 а клас

Национален конкурс "Зелената планета" - ежегодно участие

Конкурсът се организира от Руския културно-информационен център в София"

  • Първо място на Габриела Стоянова - ученичка от 10 а клас -2016г.
  • Второ място на Станиела Таневава - ученичка от 9 а клас с проект по екология "Природата - безценен дар за всички"- 2018г.
Национален конкурс "Природата - моето вдъхновение" - 2021г.

Първо място за Стоян Иванов - ученик от 8 а клас  Конкурсът е организиран от Дирекцията на природен парк "Шуменско плато". Ученикът представи проект на тема "Природата - безценен дар, един за всички".

Национален конкурс на тема "Моето стопанство" 2021г.
  • Трето място в национален конкурс на тема " Моето стопанство", организиран от Министерството на земеделието, горите и храните на ученика Иван Дженев от 10 в клас с проект за бизнес-план за създаване и отглеждане на ябълкова градина по биологично земеделие.

Събития и мероприятия

Празници и традиции

Наименование Вид Дата Описание
Ден на лозаря - 14 февруари Традиционни

Благотворителна вечер "Да стоплим сърцата с вино и любов" - 14 февруари Традиционни

Посрещане на Баба Марта - 1 март Традиционни

Гергьовден - 6 май Традиционни

Спасовден - празник на хлебарите Традиционни

Еньовден - 24 юни Традиционни

Бъдни вечер и Коледа - 24 декември Традиционни

Проекти и програми

Проекти

Наименование Период на провеждане Участие като Организатор Описание
„Модернизиране системата на професионалното образование“ (.2013 г.). - Национална програма „Модернизиране системата на професионалното образование“

„ Училище и работодатели - споделена отговорност по пътя на професионализма" 2016 година - Национална програма " Осигуряване на съвременна образователна среда", модул " Модернизиране на системата на професионалното образование на МОН

„Иновативни практики за качествено професионално образование“ м. октомври - ноември 2016г. - програма Етазъм+, ключова дейност 1 „Мобилност на обучаеми в професионалното образование и обучение“.

Проект по мярка 3.2 „Предоставяне на средства за закупуване на иновативен хардуер и въвеждане на ИКТ за нуждите на училищното образование“ 2018г. - Национална програма „Информационни и комуникационни технологии“

Проект № 614188-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни”, 2016, 2020г. - Финансиран с подкрепата на Програмата на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта „Еразъм +”

„Училището и бизнесът - заедно за качествено професионално образование” (2019 г.) - Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда”, модул „Модернизиране на системата на професионалното образование”.

 

 

Проект № BG05M20P001-5.00I- 0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, с продължителност 35 месеца от 2021 г. -

Проект „Младежко сътрудничество за обновяване на селското стопанство чрез образование“- YOUCooperATE / 2020 - 2021 г./ - Съфинансиран от Европейската комисия и Национално сдружение на малките семейни ферми и преработватели.

Проект “Ученически практики” BG051P0001/3.3.07 – 0001 / 2012-2013 г. / - Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейски социален фонд на Европейския съюз

Проект BG05M2OP001-2.006 „Ученически практики – фаза 1“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,/ 2018г./ - Съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Твоят час" / 2016-2017 и 2017/2018 г. / - Финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Проект „Да направим училището привлекателно за младите хора" BG051PO001/4.2.001 / 2012-2015 г./ - Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд .

Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ /2019 - 2022 г. / - Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Проект за занимания по интереси с учениците, съгласно Постановление № 289 от 12.12.2018 г. на Министерския съвет - Съгласно чл . 21, ал. 2 от Наредбата за приобщаващо образование

Програми

Галерия